Zaščita pred snežnimi plazovi

Nazaj

Pri preprečevanju poškodb na objektih in prometnicah izberemo racionalne, sonaravne ukrepe za zaščito objektov in prometnic.

Izdelujemo:

  • študije z ocenami ogroženosti s snežnimi plazovi in načrtovanjem ukrepov zaščite in reševanja ob povečani ogroženosti
  • katastre snežnih plazov
  • projektno in tehnično dokumentacijo za zaščito pred snežnimi plazovi

Izvajamo:

  • ukrepe za stabilizacijo snežne odeje in zaščite pred snežnimi plazovi

Izdelujemo:

  • študije ogroženosti
  • katastre plazov
  • projektno in tehnično dokumentacijo za objekte namenjene zaščiti predi snežnimi plazovi

Izvajamo:

objekte za zaščito pred snežnimi plazovi