Zaščita pred snežnimi plazovi

Nazaj

Pri preprečevanju poškodb na objektih in prometnicah izberemo racionalne, sonaravne ukrepe za zaščito objektov in prometnic.

Izdelujemo:

  • študije z ocenami ogroženosti s snežnimi plazovi in načrtovanjem ukrepov zaščite in reševanja ob povečani ogroženosti
  • katastre snežnih plazov
  • projektno in tehnično dokumentacijo za zaščito pred snežnimi plazovi

Izvajamo:

  • ukrepe za stabilizacijo snežne odeje in zaščite pred snežnimi plazovi

Izdelujemo:

  • študije ogroženosti
  • katastre plazov
  • projektno in tehnično dokumentacijo za objekte namenjene zaščiti predi snežnimi plazovi

Izvajamo:

objekte za zaščito pred snežnimi plazovi

Apus, Zaščita pred snežnimi plazovi Srednji vrh 49
Apus, Zaščita pred snežnimi plazovi Srednji vrh 50

Kontakt

Uradni podatki

APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o.
Pribinova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
apus@apus.si
ID za DDV: SI86922718
MŠ: 1857908000
Več »