APUS d.o.o.

Varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi

Nadaljujemo tradicijo sonaravnega urejanja voda, zlasti hudournikov in hudourniških območij v Sloveniji

Kontakt

Uradni podatki

APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o.
Pribinova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
apus@apus.si
ID za DDV: SI86922718
MŠ: 1857908000
Več »