Sanacija zemeljskih plazov

Nazaj

Za ustalitev plazenja izvajamo številne ukrepe, ki so najprimernejši z vidika varovanja okolja.

Izdelujemo:

  • projektno in tehnično dokumentacijo za sanacije plazov in usadov
  • študije, geološko geomehanska poročila in katastre plazov

Izvajamo:

  • ukrepe za sanacijo zemeljskih plazov in ustalitev nestabilnih zemljišč