Varstvo pred padajočim kamenjem

Za zavarovanje pred padajočim kamenjem uporabljamo tako tradicionalne kot najsodobnejše ukrepe.

Objekte za varovanje pred padajočim kamenjem je treba redno pregledovati in po potrebi odstranjevati ujeto kamenje ter zamenjati poškodovane dele. Zagotavljamo strokovne ekipe za delo na strmih in težko dostopnih terenih ter hiter odziv v primeru neurij in drugih izrednih dogodkov.

Izdelujemo:

  • študije ogroženosti
  • projektno in tehnično dokumentacijo za objekte namenjene zaščiti pred padajočim kamenjem

Izvajamo:

  • ukrepe za zavarovanje pred padajočim kamenjem
  • vzdrževanje obstoječih objektov