Urejanje vodotokov

Naša osnovna dejavnost je zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, zlasti hudournikov.

Izdelujemo:

  • hidrološke študije, strokovne podlage in ekspertize
  • projektno in tehnično dokumentacijo za hudourniške, vodnogospodarske in proti-erozijske ureditve

Izvajamo:

  • ukrepe za zavarovanje pred škodljivim delovanjem voda, hudourniki in erozijo
  • vzdrževalna dela na obstoječih objektih

APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o.

Stopite v stik
Pribinova ulica 5
1000 Ljubljana
041 389 106
apus@apus.si
apus.si

Uradni podatki

APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o.
Pribinova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: SI86922718
IBAN: SI56 2510 0971 2968 185 (Probanka d.d.)

IBAN: SI56 6100 0000 5716 654 (Delavska hranilnica Ljubljana d.d.)