Urejanje vodotokov

Nazaj

Naša osnovna dejavnost je zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, zlasti hudournikov.

Izdelujemo:

  • hidrološke študije, strokovne podlage in ekspertize
  • projektno in tehnično dokumentacijo za hudourniške, vodnogospodarske in proti-erozijske ureditve

Izvajamo:

  • ukrepe za zavarovanje pred škodljivim delovanjem voda, hudourniki in erozijo
  • vzdrževalna dela na obstoječih objektih
Železniški most Tabre 10
Apus Urejanje vodotoka - Meža35
Železniški most Tabre 16
Žunov most 31
Apus Urejanje vodotoka - Meža36
Apus Urejanje vodotoka - Meža33
Žunov most 30
Apus Urejanje vodotoka - Meža34

Kontakt

Uradni podatki

APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o.
Pribinova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
apus@apus.si
ID za DDV: SI86922718
MŠ: 1857908000
Več »