Krajinske ureditve

Nazaj

Načrtujemo in izvajamo krajinske ureditve na različnih območjih in površinah. 

Načrtujemo:

  • krajinske ureditve v urbanih, naravnih in degradiranih območjih

Izvajamo:

  • zasaditve in zatravitve
  • opremljanje območij za rekreacijo
  • sanacijo degradiranih površin
Apus 3
Apus 1
Apus, Krajinska ureditev Calcit 77
Apus, Krajinska ureditev Calcit 81
Apus, Izgradnja in obnova opornih in podpornih objektov - Cerkev Solčava 90

Kontakt

Uradni podatki

APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o.
Pribinova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
apus@apus.si
ID za DDV: SI86922718
MŠ: 1857908000
Več »