Krajinske ureditve

Nazaj

Načrtujemo in izvajamo krajinske ureditve na različnih območjih in površinah. 

Načrtujemo:

  • krajinske ureditve v urbanih, naravnih in degradiranih območjih

Izvajamo:

  • zasaditve in zatravitve
  • opremljanje območij za rekreacijo
  • sanacijo degradiranih površin