Izgradnja in obnova opornih in podpornih objektov

Nazaj

Načrtujemo, gradimo in obnavljamo podporne in oporne konstrukcije ter prepuste in premostitve.

Pri izgradnji opornih in podpornih objektov v največji možni meri uporabljamo sonaravne materiale (zid iz kamna v betonu, kamnita zložba v betonu, kamnita zložba v suho, lesena dvostenska kašta).

Izdelujemo:

  • projektno in tehnično dokumentacijo za izgradnjo podpornih in opornih objektov
  • projektno in tehnično dokumentacijo za prepuste in premostitve

Izvajamo:

  • hitro in učinkovito gradnjo vseh vrst podpornih in opornih objektov, tako ob cestah kot na brežinah vodotokov