Zgodovina in mejniki

Nazaj

11. 8. 2003

Ustanovitev družbe PUH TEAM d.o.o., varstvo pred erozijo, hudourniki ter zemeljskimi in snežnimi plazovi (skrajšano PUH team d.o.o.)

15. 3. 2010

Družba PUH team d.o.o. se preimenovanje v APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o. (skrajšano APUS d.o.o.)

2011

Družba se poleg projektiranja začne ukvarjati tudi z izvedbo del.