Zgodovina in mejniki

Nazaj

11. 8. 2003

Ustanovitev družbe PUH TEAM d.o.o., varstvo pred erozijo, hudourniki ter zemeljskimi in snežnimi plazovi (skrajšano PUH team d.o.o.)

15. 3. 2010

Družba PUH team d.o.o. se preimenovanje v APUS, projektiranje in inženiring, d.o.o. (skrajšano APUS d.o.o.)

2011

Družba se poleg projektiranja začne ukvarjati tudi z izvedbo del.

Železniški most Tabre 8

Kontakt

Uradni podatki

APUS, varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi, d.o.o.
Pribinova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
apus@apus.si
ID za DDV: SI86922718
MŠ: 1857908000
Več »